المنت سماوری

المنت سماوری-۲۰۱۴۳

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۲۰۱۴۳ ۱۵۰۰W A:40mm B:263mm Rekor:M14k Semaver Isıtıcı Rezistansı

المنت سماوری

المنت سماوری-۳۰۳۰۰۳

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 230 V ۳۰۳۰۰۸ ۱۲۰۰W ۳۰۳۰۱۲ ۱۵۰۰W ۳۰۳۰۰۹ ۱۷۵۰W ۳۰۳۰۰۳ ۲۲۵۰W Semaver Isıtıcı Rezistansı

المنت سماوری

المنت سماوری-۳۹۰۰۳۷

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 230 V // 3500W   ۳۹۰۰۳۷ ۳۵۰۰W Yonca Modeli Semaver Isıtıcı Rezistansı

المنت شیشه ای حرارتی (Glass heating)

المنت شیشه ای کواترزی (Quartz Glass Rod HEATERS)

لامپ حرارتی هالوژن یا المنت شیشه ای انرژی گرمایی را از طریق تابش طول موج های قابل جذب توسط اجسام انتقال می دهد. فضای داخلی المنت های شیشه ای  از گاز هالوژن پر شده است و امکان افزایش دمایی بالغ بر ۲۶۰۰ درجه سانتیگراد را فراهم می کند. به طول موج حداکثر تقریبی ۱ میکرون قابلیت چرخش سریع [...]

المنت فشنگی (Cartridge Heaters)

المنت فشنگی – cartridge heaters

المنت های فشنگی، المنت های با دانسیته بسیار بالا که هسته نیکل کروم داخلی آن به حالت فشرده و در نزدیک ترین حالت به دیواره بیرونی قرار دارد. هسته داخلی در اکسید منیزیم قرار دارد که خود دارای ضریب انتقال حرارت بالایی می باشد. هیتر های فشنگی کاربرد بسیار گسترده در صنایع دارند و می توانند [...]

المنت کویل هیتر ( فلکسی بل- Coil Heater)

المنت کویل هیتر ( فلکسی بل- Coil Heater)

المنت حرارتی کویل هیتر یا فلکسیبل، با وجود قطر کم، توانایی تولید گرمای زیادی را دارد و قابلیت توزیع یکنواخت دما در سطح کار را دارا می باشد. هسته کویل از مرغوب ترین مواد و پوشیده شده از اکسید منیزیم و در نهایت لایه استیل می باشد. این نوع از المنت قادر به تامین حرارت [...]

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۲۰۳۶۳

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 230 V // A:69 mm   ۳۷۸۶۵۱ ۱۸۵۰W B:220mm B1:143mm Flanş:۲۸×81 AEG Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۲۰۳۶۳

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V // A:50 mm   ۲۰۳۶۳ ۲۰۰۰W B:240mm B1:135mm VESTEL Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۲۰۳۶۴

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V // A:50 mm   ۲۰۳۶۴ ۲۰۰۰W B:255mm B1:155mm ۲۰۳۶۴-۱ ۲۰۰۰W B:255mm B1:155mm NTC Delikli VESTEL // ARÇELİK // BOSCH   Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۲۰۳۶۵

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V // A:50 mm   ۲۰۳۶۵ ۲۰۰۰W B:250mm B1:155mm AEG // ARÇELİK // BOSCH Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۲۰۳۶۶

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V // A:50 mm   ۲۰۳۶۶ ۲۰۰۰W B:3000mm B1:243mm AEG // ARÇELİK ÇAmaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۲۰۳۶۷

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V // A:50 mm   ۲۰۳۶۷ ۲۸۵۰W B:320mm B1:255mm TOLKAR Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۲۰۴۱۱

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V // A:69 mm   ۲۰۴۱۱ ۱۹۰۰W B:230mm B1:105mm Flanş:۲۸×81 ARISTON Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۳۷۷۸۰۰

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 230 V // A:69 mm   ۳۷۷۸۰۰ ۱۷۰۰W B:190mm B1:140mm Flanş:۲۸×81 ARISTON Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۳۷۷۸۰۱

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 230 V // A:69 mm   ۳۷۷۸۰۱ ۲۰۰۰W B:205mm B1:165mm Flanş:۲۸×81 ARISTON Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı

المنت لباسشویی (Washing Machine Heaters)

المنت لباسشویی -۳۷۷۸۰۷

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 230 V // A:69 mm   ۳۷۷۸۰۷ ۲۰۰۰W B:295mm B1:85mm Flanş:۲۸×81 ARISTON Çamaşır Makinesi Isıtıcı Rezistansı