المنت سردخانه (Defrost Heater)

المنت سرد خانه – ۳۷۵۶۶۳

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 230 V   ۳۷۵۶۶۳ ۴۰۰W B:460mm RØ:11,5mm Rb:45mm

المنت سردخانه (Defrost Heater)

المنت سرد خانه – ۳۷۷۲۰۳

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۳۷۷۲۰۳ ۷۵۰W B:1710mm RØ:11,5mm Rb:45mm H:50mm

المنت سردخانه (Defrost Heater)

المنت سرد خانه – ۳۹۱۰۰۰

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۳۹۱۰۰۰ ۳۵۰W A:105mm B:365mm RØ:11,5mm Rb:45mm H:85mm ۳۹۱۰۰۱ ۶۵۰W A:113mm B:660mm RØ:11,5mm Rb:45mm H:85mm

المنت سردخانه (Defrost Heater)

المنت سرد خانه -۳۷۵۷۰۱

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 110 V   ۳۷۵۷۰۱ ۶۵۰W B:1360x2mm RØ:11,5mm Rb:45mm

المنت سردخانه (Defrost Heater)

المنت سردخانه یا اصطلاحا واترپروف

 المنت های یخچال و فریزر و سردخانه و یا اصطلاحا المنت های واترپروف با سربندی سیلیکون، در سردخانه ها و یخچال و فریزر، تاسیسات برودتی و دیفراست جهت ذوب سریع برفک ها که به دلیل حجم بالای کار  تولید می شود و مانع کارکرد صحیح سیستم سرمایشی می باشد، استفاده می شود. این المنت ها [...]