المنت شیشه ای حرارتی (Glass heating)

المنت شیشه ای کواترزی (Quartz Glass Rod HEATERS)

لامپ حرارتی هالوژن یا المنت شیشه ای انرژی گرمایی را از طریق تابش طول موج های قابل جذب توسط اجسام انتقال می دهد. فضای داخلی المنت های شیشه ای  از گاز هالوژن پر شده است و امکان افزایش دمایی بالغ بر ۲۶۰۰ درجه سانتیگراد را فراهم می کند. به طول موج حداکثر تقریبی ۱ میکرون قابلیت چرخش سریع [...]