المنت سردخانه (Defrost Heater)

المنت سردخانه یا اصطلاحا واترپروف

 المنت های یخچال و فریزر و سردخانه و یا اصطلاحا المنت های واترپروف با سربندی سیلیکون، در سردخانه ها و یخچال و فریزر، تاسیسات برودتی و دیفراست جهت ذوب سریع برفک ها که به دلیل حجم بالای کار  تولید می شود و مانع کارکرد صحیح سیستم سرمایشی می باشد، استفاده می شود. این المنت ها [...]