المنت کویل هیتر ( فلکسی بل- Coil Heater)

المنت کویل هیتر ( فلکسی بل- Coil Heater)

المنت حرارتی کویل هیتر یا فلکسیبل، با وجود قطر کم، توانایی تولید گرمای زیادی را دارد و قابلیت توزیع یکنواخت دما در سطح کار را دارا می باشد. هسته کویل از مرغوب ترین مواد و پوشیده شده از اکسید منیزیم و در نهایت لایه استیل می باشد. این نوع از المنت قادر به تامین حرارت [...]