المنت میله ای پره دار (فین دار - Finned Tubular Heaters)

۱۶۵

Demir // Ø 11,5 mm // 220V // A:65mm // Rekor:M18b   ۳۹۳۲۰۵ / ۰۴-۰۵-۰۶ ۱۰۰۰W-1250W-1500W B:300mm ۳۹۳۲۰۶ / ۰۴-۰۵-۰۶ ۱۰۰۰W-1250W-1500W B:350mm ۳۹۳۲۰۷ / ۰۴-۰۵-۰۶ ۱۰۰۰W-1250W-1500W B:400mm ۳۹۳۲۰۸ / ۰۴-۰۵-۰۶ ۱۰۰۰W-1250W-1500W B:450mm Serpantinli Isıtıcı Rezistans

المنت میله ای پره دار (فین دار - Finned Tubular Heaters)

۱۶۶

قطر Ø 11,5 mm // 220V // A:65mm // نوع اتصالات:M18b   ۳۹۳۲۰۹ / ۰۴-۰۵-۰۶       1000W-1250W-1500W-1750W-2000W B:500mm ۳۹۳۲۰۱۰ / ۰۴-۰۵-۰۶     1000W-1250W-1500W-1750W-2000W B:550mm ۳۹۳۲۰۱۱ / ۰۴-۰۵-۰۶     1000W-1250W-1500W-1750W-2000W B:700mm ۳۹۳۲۰۱۲ / ۰۴-۰۵-۰۶     1000W-1250W-1500W-1750W-2000W B:750mm    

المنت آبگرمکن و مخازن روغن داغ

المنت آبگرمکن و مخازن روغن ۱۰۷۰k – Water and Oil Heater

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله قطر فلنج (mm) طول المنت (mm) ۱۰۷۰ k ۲۰۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۴ " ۳۰۰ ۱۰۷۱ k ۲۰۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۴ " ۳۰۰ ۱۰۷۲ k ۳۰۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۴ " ۳۰۰ ۱۰۷۳ k ۳۵۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۴ " ۳۰۰   ۱ ۱/۴ "Cr-Ni [...]

المنت آبگرمکن و مخازن روغن داغ

المنت آبگرمکن و مخازن روغن ۱۰۶۴K – Water and Oil Heater

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله قطر فلنج (mm) طول المنت (mm) ۳۷۴۵۵۴ ۲۰۰۰ ۲۲۰ ۸٫۵ Cr-Ni ۱ ۱/۴ " ۳۰۰ ۱۰۶۴ k ۲۰۰۰ ۲۲۰ ۸٫۵ Cr-Ni ۱ ۱/۴ " ۳۳۰ ۱۰۶۵ k ۲۵۰۰ ۲۲۰ ۸٫۵ Cr-Ni ۱ ۱/۴ " ۳۵۰ ۱۰۶۶ k ۳۰۰۰ ۲۲۰ ۸٫۵ Cr-Ni ۱ ۱/۴ " ۴۵۰ ۱۰۶۷ [...]

المنت آبگرمکن و مخازن روغن داغ

المنت آبگرمکن و مخازن روغن ۱۰۷۵k – Water and Oil Heater

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله قطر فلنج (mm) طول المنت (mm) ۱۰۷۵ k ۲۰۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" ۲۶۵ ۱۰۷۶ k ۲۵۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" ۲۶۵ ۱۰۷۷ k ۳۰۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" ۳۳۵   ۱ ۱/۲″ // Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V ۱۰۷۵ K 2000 W [...]

المنت آبگرمکن و مخازن روغن داغ

المنت آبگرمکن و مخازن روغن ۱۰۸۰k – Water and Oil Heater

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله قطر فلنج (mm) طول المنت (mm) ۱۰۸۰ k ۲۰۰۰ ۲۲۰-۳۸۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" ۲۸۵ ۱۰۸۰ k ۲۰۰۰ ۲۲۰-۳۸۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" ۲۸۵ ۱۰۸۰ k ۲۵۰۰ ۲۲۰-۳۸۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" ۲۸۵ ۱۰۸۰ k ۳۰۰۰ ۲۲۰-۳۸۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" ۲۸۵ ۱۰۸۰ k ۳۵۰۰ ۲۲۰-۳۸۰ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" ۴۳۵ [...]

المنت آبگرمکن و مخازن روغن داغ

المنت آبگرمکن و مخازن روغن ۲۰۱۵۷k – Water and Oil Heater

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله قطر فلنج (mm) طول المنت (mm) ۲۰۱۵۷ k ۴۰۰۰ ۲۲۰×۲ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" – ۳۷۰۰۰۶ ۴۰۰۰ ۲۳۰×۲ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" – ۳۷۰۰۰۷ ۵۰۰۰ ۲۳۰×۲ Ø8.5 Cr-Ni ۱-۱/۲" –   ۱ ۱/۲″ // Cr-Ni // Ø 8,5 mm ۲۰۱۵۷ K 220×2 V 4000 W ۳۷۰۰۰۶ ۲۳۰×2 V [...]

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله قطر فلنج (mm) طول المنت (mm) ۳۷۴۵۶۳ ۱۲۰۰ ۲۳۰ Ø8.5 Copper ۱-۱/۴ " ۲۹۰ ۳۷۴۵۶۳-۱ ۱۵۰۰ ۲۳۰ Ø8.5 Copper ۱-۱/۴ " ۲۹۰ ۳۷۴۵۶۳-۲ ۲۰۰۰ ۲۳۰ Ø8.5 Copper ۱-۱/۴ " ۲۹۰   ۱ ۱/۴ "copper // 230 // // Ø 8,5 mm V   ۳۷۴۵۶۳ ۱۲۰۰ W [...]

المنت آبگرمکن و مخازن روغن داغ

المنت های آبگرمکن و مخازن روغن – Water and Oil Heater

این المنت ها از نوع المنت های فلنج دار می باشند و برای گرمایش در مخازن آب ، روغن، گازوئیل ،مازوت، آب نمک، اسیدهای ملایم، حمام های آبکاری ساخته میشود. برای ساخت المنت های مذکور  اطلاعات فنی زیر در نظر گرفته می شود: · محیط کارکردالمنت · دما · توان مصرفی · ولتاژ · ابعاد [...]