المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۲۰۱۴۹

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۲۰۱۴۹ ۲۰۰۰W  410mm

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۲۰۱۹۸

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۲۰۱۹۸   2500W  A:65mm B:345mm Rekor:M14k

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۲۰۲۵۰

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله طول المنت (mm) ۲۰۲۵۰ ۱۵۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni A:40      B:335 ۲۰۲۵۰-۱ ۲۰۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni A:40      B:335 ۲۰۲۵۰-۲ ۲۵۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni A:40      B:335 Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۲۰۲۵۰   1500W  A:40mm B:335mm Rekor:M14k ۲۰۲۵۰-۱ [...]

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۳۰۴۰۰۰

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۳۰۴۰۰۰ ۲۰۰۰W  A:96mm B:200mm Rekor:M12k  

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۳۰۴۰۰۲

  Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۳۰۴۰۰۲   2000W  A:117mm B:234mm Rekor:M12k

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۳۷۴۵۶۶

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V // 2300W // Rekor:M14k   Endüstriyel Izgara Rezistansı ۲۲۰V / 2300W

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۳۷۴۶۵۰

  کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله طول المنت (mm) ۳۷۴۶۵۰ ۱۰۰۰ ۲۴۰ Ø8.5 Cr-Ni A:223       B:680 ۳۷۴۶۶۷ ۱۵۰۰ ۲۳۰ Ø8.5 Cr-Ni A:201       B:980

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۳۷۶۲۰۰

  کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله طول المنت (mm) ۳۷۶۲۰۰ ۷۵۰۰ ۲۴۰ Ø8.5 Cr-Ni H:153.5    B:317 ۳۷۶۲۱۲ ۱۳۵۰۰ ۲۳۰ Ø8.5 Cr-Ni H:161       B:410

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۳۸۹۶۳۷

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // 220 – 380V   ۳۸۹۶۳۷ ۴۵۰۰W   B:360 x 180mm

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۷۰۰۰۰۷

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // 220 V // A:72mm // Rekor:M10k   ۷۰۰۰۰۷ ۲۵۰۰W   B:375 x 115mm

المنت صنعتی (آشپزخانه)

المنت آشپزخانه صنعتی -۷۰۱۰۳۰

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 230V   ۷۰۱۰۳۰ ۹۰۰۰W   B:390 x 80mm C:80mm

المنت سماوری

المنت سماور

المنت های سماور با پوشش استینلس استیل یا مسی با روکش کروم برای گرمایش در سماور و کتری برقی مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب ترموستات مناسب نقش مهمی در طول عمر و کارکرد المنت را دارد . 

المنت سماوری

المنت سماوری – ۱۰۵۴

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله اتصالات طول المنت (mm) عرض المنت (mm) ۱۰۵۴ B ۲۵۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni M14K ۲۲۸ ۲۲۰   Cr-Ni // // Ø 8,5 mm, 220 V ۲۵۰۰W to 1054 W: 228mm W: 220mm Record: M14k  

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله اتصالات طول المنت (mm) عرض المنت (mm) ۲۰۱۴۶ ۲۰۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni M14K ۱۹۵ ۱۸۵   Cr-Ni // // Ø 8,5 mm, 220 V ۲۰۱۴۶ ۲۰۰۰W: 195mm W: 185mm Record: M14k

المنت سماوری

المنت سماوری -۱۰۵۴k

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۱۰۵۴ K 1500W A:195mm B:185mm Rekor:M14k Semaver Isıtıcı Rezistansı