المنت آبگرمکن و مخازن روغن داغ

المنت آبگرمکن و مخازن روغن ۱۰۶۴K – Water and Oil Heater

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله قطر فلنج (mm) طول المنت (mm) ۳۷۴۵۵۴ ۲۰۰۰ ۲۲۰ ۸٫۵ Cr-Ni ۱ ۱/۴ " ۳۰۰ ۱۰۶۴ k ۲۰۰۰ ۲۲۰ ۸٫۵ Cr-Ni ۱ ۱/۴ " ۳۳۰ ۱۰۶۵ k ۲۵۰۰ ۲۲۰ ۸٫۵ Cr-Ni ۱ ۱/۴ " ۳۵۰ ۱۰۶۶ k ۳۰۰۰ ۲۲۰ ۸٫۵ Cr-Ni ۱ ۱/۴ " ۴۵۰ ۱۰۶۷ [...]

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۱۰۲۳ B

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // Lider Tipi   ۱۰۲۳B 110V 800W A:51mm B:250mm E:155mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۱۰۲۳ K

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // Ütüsan Tipi   ۱۰۲۳K 110V 650W A:26mm B:230mm E:130mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۱۰۲۴

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // Rowenta Tipi ۱۰۲۴ ۱۱۰V 800W Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En  

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۱۰۲۵

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı   ۱۰۲۵ ۲۲۰V 1000W A:60mm B:252mm E:182mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۱۰۲۶

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı   ۱۰۲۶ ۲۲۰V 1250W A:60mm B:290mm E:210mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۱۰۴۹

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // Arçelik Tipi   ۱۰۴۹      110V      750W ۱۰۴۹-۱    220V    750W Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۱۱۳۶

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı   ۱۱۳۶ ۲۲۰V 650W A:26mm B:200mm E:170mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۲۰۰۲۷

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı   ۲۰۰۲۷ ۱۱۰V 1000W A:60mm B:289mm E:142mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۲۰۲۱۸

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // İhlas Tipi   ۲۰۲۱۸ ۱۱۰V 900W A:30mm B:260mm E:165mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۲۰۲۴۸

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // İhlas Tipi   ۲۰۲۴۸ ۲۲۰V 900W A:30mm B:295mm E:155mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۲۰۲۶۱

Cr-Ni // Ø 6,5 mm // Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı   ۲۰۲۶۱ ۱۱۰V 1000W A:60mm B:265mm E:170mm ۲۰۲۶۱-۱ ۲۲۰V 1000W A:60mm B:245mm E:167mm Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت اجاقی (Owen Heaters)

المنت تستر-۹۰۵۲۳

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220V   ۹۰۵۲۳ ۱۰۰۰W Tost Makinesi Isıtıcı Rezistansı A:Açıklık // B:Boy // E:En

المنت سردخانه (Defrost Heater)

المنت سردخانه یا اصطلاحا واترپروف

 المنت های یخچال و فریزر و سردخانه و یا اصطلاحا المنت های واترپروف با سربندی سیلیکون، در سردخانه ها و یخچال و فریزر، تاسیسات برودتی و دیفراست جهت ذوب سریع برفک ها که به دلیل حجم بالای کار  تولید می شود و مانع کارکرد صحیح سیستم سرمایشی می باشد، استفاده می شود. این المنت ها [...]

المنت سماوری

المنت سماور

المنت های سماور با پوشش استینلس استیل یا مسی با روکش کروم برای گرمایش در سماور و کتری برقی مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب ترموستات مناسب نقش مهمی در طول عمر و کارکرد المنت را دارد . 

المنت سماوری

المنت سماوری – ۱۰۵۴

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله اتصالات طول المنت (mm) عرض المنت (mm) ۱۰۵۴ B ۲۵۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni M14K ۲۲۸ ۲۲۰   Cr-Ni // // Ø 8,5 mm, 220 V ۲۵۰۰W to 1054 W: 228mm W: 220mm Record: M14k