المنت سماوری

المنت سماور

المنت های سماور با پوشش استینلس استیل یا مسی با روکش کروم برای گرمایش در سماور و کتری برقی مورد استفاده قرار میگیرد. انتخاب ترموستات مناسب نقش مهمی در طول عمر و کارکرد المنت را دارد . 

المنت سماوری

المنت سماوری – ۱۰۵۴

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله اتصالات طول المنت (mm) عرض المنت (mm) ۱۰۵۴ B ۲۵۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni M14K ۲۲۸ ۲۲۰   Cr-Ni // // Ø 8,5 mm, 220 V ۲۵۰۰W to 1054 W: 228mm W: 220mm Record: M14k  

کد توان (w) ولتاژ (v) قطر (mm) جنس لوله اتصالات طول المنت (mm) عرض المنت (mm) ۲۰۱۴۶ ۲۰۰۰ ۲۲۰ Ø8.5 Cr-Ni M14K ۱۹۵ ۱۸۵   Cr-Ni // // Ø 8,5 mm, 220 V ۲۰۱۴۶ ۲۰۰۰W: 195mm W: 185mm Record: M14k

المنت سماوری

المنت سماوری -۱۰۵۴k

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۱۰۵۴ K 1500W A:195mm B:185mm Rekor:M14k Semaver Isıtıcı Rezistansı

المنت سماوری

المنت سماوری -۲۰۵۱۸

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۲۰۵۱۸ ۱۰۰۰W A:82mm B:125mm Rekor:M12k Semaver Isıtıcı Rezistansı

المنت سماوری

المنت سماوری -۲۰۵۱۹

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۲۰۵۱۹ ۱۶۰۰W A:135mm B:125mm Rekor:M14k Semaver Isıtıcı Rezistansı

المنت سماوری

المنت سماوری -۳۰۳۰۰۲

Cr-Ni // Ø 8,5 mm // 220 V   ۳۰۳۰۰۲ 1500W A:195mm B:185mm Rekor:M14k Semaver Isıtıcı Rezistansı

المنت سماوری

المنت سماوری -۳۰۳۰۰۲

Cr-Ni // Ø ۸,۵ mm // 220 V   ۳۰۳۰۰۲ ۱۵۰۰W A:195mm B:185mm Rekor:M14k Semaver Isıtıcı Rezistansı